Ден на толерантността

На 16 ноември отбелязваме Деня на толерантността!
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране, хармония в
многообразието.
Принципите на толерантността са:
Един за всички, всички за един!
Рамките ограничават човешкия дух.
Търпение, доброжелателност.
Ако търсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си!