ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ

 1. от Протокол №1/07.12.2016 г.:
  Избира за председател на Обществения съвет към Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг г-н Бисер Христов Асенов.

СЪОБЩЕНИЕ

На 07.12.2016 г. ще се проведе заседание на Обществения съвет с дневен ред:

 1. Избор на председател на ОС при Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

РЕШЕНИЯ

от събрание на представители на родителите на учениците от I до ІV клас при Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг за избор на членове на Обществен съвет, проведено на 25.11.2016г.:

1.На основание чл.265, ал.1 от ЗПУО, чл.4 ал.3 и чл.9 ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата за членове на Обществения съвет при Второ начално училище „Васил Левски“  гр. Омуртаг бяха избрани родителите:

 1. Шенай Мустафова Алиева – секретар на Община Омуртаг, представител на общината
 2. Бисер Христов Асенов
 3. Румен Николов Христов
 4. Албена Христова Камбурова
 5. Лилия Ицкова Илиева

2. На основание чл.265, ал.1 от ЗПУО, чл.4 ал.3 и чл.9 ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата за резервни членове на Обществения съвет при Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг  бяха избрани родителите:

 1. Даниела Василева Ангелова – родител
 2. Севинч Ахмедова Шефкетова – родител

СЪОБЩЕНИЕ

Събранието на родителите, излъчени на първи етап от паралелките, за избор на членове на Обществения съвет към Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг ще се състои на 25 ноември 2016 г. от 16.30 часа в етнокабинета на училището.

Файлове за изтегляне