Международен ден на толерантността

Международен ден на толерантността

На 16 ноември се отбелязва Международният ден на толерантността.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност.
За да има толерантност – трябва да има знания, откритост, общуване и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието.
Учениците от ІІ НУ „Васил Левски“ отбелязаха деня на толерантността с послание за един по-добър свят.