Училище с традиции

На 05.09.2022г. се проведе информационна кампания на тема
„ВТОРО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ – УЧИЛИЩЕ С ТРАДИЦИИ“ по национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“. Бяха поканени родители, ученици, представители на местната общност, кмета на гр. Омуртаг и учители от училището.
Образователният медиатор подготви презентация за училището, диплянки за гостите.