Минало, настояще и бъдеще

На 24.10.2022г. се проведе спортно състезание на тема „МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ /миналото са баби, дядовци; настоящето са родителите; бъдещето са първокласниците / по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.
Състезанието се проведе в двора на училището. Медиаторът бе подготвил разнообразни игри.

Грамоти

Игра 1

Игра 2

Игра 3

Игра 4

Игра 5